Opvallende resultaten uit de tarievenscan voor rundveepraktijken in 2023

In 2023 verscheen de eerste digiRedo tarievenscan voor rundveepraktijken. Mede dankzij de feedback en suggesties van de praktijken die deelnamen, is de tarievenscan 2024 verder geüpdatet en aangepast. Wij kunnen je alleen maar aanraden om die in te vullen want de scan van 2023 laat verrassende resultaten zien:

3,85……… dat is de factor verschil tussen de laagste en hoogste prijs voor een sneltest op detectie van 4 agentia bij kalverdiarree, en een factor 1,8 verschil tussen de laagste en de mediaan.

De doorgevoerde prijsverhoging op medicijnen en producten verschilde maximaal met een factor 5 tussen het hoogste en laagste percentage, voor verrichtingen en handelingen was dit een factor 3.

Visitetarieven

Ook visitetarieven, exclusief abonnementsvormen, vertoonden een enorm grote spreiding. Het prijsverschil voor een gewone visite aangevraagd voor 9u was 38% tussen de mediaan en  het laagste tarief. Uitschieter was de nachtvisite waarbij de goedkoopste 2,65x lager was dan het hoogste tarief.

Handelingen vertoonden eenzelfde brede variatie; de prijs van een lebmaagoperatie exclusief materiaal en medicatie verschilde met een factor 1,3 tot zelfs 2,48 tussen praktijken.

Ontwerp zonder titel-2- opvallende resultaten uit de tarievenscan voor rundveepraktijken in 2023 - digiredo

Tarieven voor medicijnen

En finaal medicijnen. Ondanks dat de algemene opinie is dat veehouders hierop erg prijs kritisch zijn, is dat niet te merken aan de resultaten. De minste variatie werd gezien voor teatsealers, daar was de spreiding tov het gemiddelde maar 29%. Let wel, dat betekent nog steeds een factor 1,7 verschil tussen laagste en hoogste. Uitschieters hier waren een vaccinatie tegen kalverdiarree en Bovikalc met rond de 40% spreiding tov het gemiddelde.

Daarom vul je de tarievenscan rundveepraktijken in

Deze verschillen tonen vooral aan dat er ruimte is voor verdere optimalisatie en het ontwikkelen en toepassen van bewuste prijsstrategieën bij rundveepraktijken.

Wil jij dus weten hoe je prijzen zich verhouden tot de markt, maar bovenal of je prijzen passen bij je identiteit als praktijk en je strategische toekomstplan, vul de tarievenscan in en vraag een vervolggesprek aan.

Plaats een reactie

Deel deze blog met anderen!

Bestel nu!

Het vernieuwde benchmarkrapport kan je nu bestellen via de website. Klik op onderstaande button om naar de bestelpagina te gaan.