De rundvee masterclass

De Rundvee Masterclass

Veterinair ondernemers Karin Zweers, Wabe Bakker en Joyce Hofman delen hun ervaring over de Grip Masterclass voor GD-praktijken. Wordt jij een Pioneer onder de rundveedierenartsen?

De markt verandert
De komende jaren verwacht een gemiddelde praktijk 15% minder veehouders en melkvee te hebben. Bijkomend profileren andere erfbetreders zich meer en meer als gezondheidsexperts en adviseurs. Het belang van data in advisering en de beschikbaarheid van nieuwe tools en technieken bieden echter mogelijkheden om nieuwe services en diensten te ontwikkelen en aan te bieden.

“De huidige markt biedt volop kansen, maar er liggen minstens net zoveel uitdagingen op de loer.”

Om kansen te grijpen en bedreigingen te beperken, moet je weten waar je nu staat en waar je naartoe wil. En vervolgens hoe je dit samen met je team succesvol uitvoert en de voortgang opvolgt.

Veterinair ondernemers Karin Zweers, Wabe Bakker en Joyce Hofman delen hun ervaring over de Grip Masterclass voor GD-praktijken. Wordt jij een Pioneer onder de rundveedierenartsen?

GRIP Masterclass voor rundveepraktijken

In de GRIP Masterclass verdiep je je in verschillende facetten van veterinair praktijkmanagement. Zodat je proactief een plan kan maken en de kansen samen met je team kan grijpen. Het GRIP dashboard dient hierbij als basis tijdens het tweejarige traject.

GRIP dashboard: waar sta je nu als praktijk?

 Aan de hand van het Grip dashboard, op basis van de maandelijkse data uit jouw PMS, zie je in een oogopslag hoe jouw praktijk presteert, ook ten opzicht van de benchmark. Hierbij kijken we verder dan alleen omzet wat slechts de resultante is van wat jij en je team leveren aan diensten en producten bij je veehouders. Door inzicht in dat laatste vind je de kansen waar je groei vandaan kunt halen. En kan je makkelijke progressie monitoren!

Inhoud en modules masterclass

 De Grip masterclass bestaat uit 8 verschillende modules, gespreid over 2 jaar. We behandelen diverse managementtheorieën en marketing modellen.

Deze vertalen we praktisch naar de dierenartsenpraktijk, zodat jij deze theorieën direct kunt toepassen op jouw eigen  situatie.

Coaching en begeleiding

Naast deelname aan de Masterclass, krijg je ook nog specifieke begeleiding en coaching voor je eigen praktijk, namelijk 8 uur/jaar. Ook een startmeeting met het gehele rundveeteam om het dashboard toe te lichten is inbegrepen.

Inhoud en modules van de masterclass

Wat wil je bereiken met de praktijk en wat ga je doen om dat te halen? We leren je realistische doelen te stellen op de midden- en lange termijn en wat dat betekent voor het lopende jaar. Samen maken we een praktisch plan waarmee je deze doelen ook echt kunt gaan halen.

Goed leiderschap is essentieel voor het succes van je team en je praktijk.Tijdens de masterclass gaan we uitgebreid in op leiderschap in theorie en praktijk, waardoor je veel beter weet hoe je jouw teamleden goed kunt inspireren, motiveren en aansturen.

We gaan uitgebreid in op gedrag, communicatie en de dynamiek van het team.

In veel praktijken ligt de focus op omzet. Als die groeit kan een goede winst behaald worden. Wat als we dit omdraaien? Bepaal eerst de winst die nodig is om is om je wensen te realiseren en bekijk dan hoe je dit kan realiseren. Wij gaan aan de slag met kostenbeheersing, prijsbeleid en rendementsoptimalisatie.

Marketing is een essentiële tak voor elke ondernemer, maar hoe geef je dit vorm als rundveepraktijk? Hoe maak je een marketingplan wat ten dienste staat van je doelstellingen? Tijdens de masterclass leer je op een effectieve manier marketing in te zetten.

Veehouders zijn ook maar mensen met behoeftes. Hoe zorg je nu dat je met een nieuwe service/dienst inspeelt op die behoefte? Hoe pak je dat aan en hoe ga je dit vermarkten? Aan de hand van een relevant voorbeeld werken we dit praktisch uit, zodat je dit kan gebruiken in jouw praktijk.

Praktisch

De 8 modules van de masterclass zijn volledige “cursusdagen”. Frequentie is 1 dag per kwartaal, locatie: digiRedo in Soest. Je vormt een vaste groep met de overige deelnemende praktijken, minimaal 6 en maximaal 10 praktijken. Deelname (liefst) door 1 vaste persoon per praktijk, waarbij er afhankelijk van de module ruimte is voor een extra deelnemer.

Cursusdagen: 10:00-17:30 uur (aan te passen in overleg met alle deelnemers)

Investering

Dashboard opstartkosten: €995,-

Maand abonnement: €689,-

Op al onze trainingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Voor deze training zijn accreditatie punten te behalen.