Een sneak peak van het rundvee dashboard

Om praktijkbeheer te vereenvoudigen, is het GRIP-dashboard nu ook beschikbaar voor rundveepraktijken. Dit dashboard biedt een overzicht van de prestaties van je praktijk. Het maakt gebruik van data uit je eigen Praktijk Management Systeem (PMS), die maandelijks worden omgezet in begrijpelijke kengetallen. Dit is een onmisbaar instrument voor elke praktijk die proactief haar toekomst wil bepalen.
Canva digiRedo een sneakpeak van het rundvee dashboard

Wat biedt het GRIP-dashboard

Het dashboard toont de resultaten van al je inspanningen. Je krijgt inzicht in kansen en verbetermogelijkheden en kunt meten wat het effect is als je verbeteringen doorvoert. Kortom, het dashboard geeft een compleet beeld van wat jij en je team hebben gepresteerd, wat goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is.

Belangrijkste aandachtsgebieden

Het dashboard richt zich op vier hoofdgebieden: klanten, verrichtingen, team en financiën. Per onderwerp kun je filteren op medewerker en type veehouderij.

Klanten Rundvee icoon website dashboard sneakpeak
digiredo dashboard rund rundveepraktijken verrichtingen
digiredo dashboard rund rundveepraktijken team
digiredo dashboard rund rundveepraktijken financien

Klanten

Hier zie je hoeveel veehouders en melkkoeien je bedient, hoe vaak je ze bezoekt, en wat de omzet per klant en per bezoek is. Ook krijg je specifieke informatie over de omzet per koe en per klant, afhankelijk van bedrijfstype, bedrijfsgrootte en bezoekfrequentie.

GRIP dashboard screenshot 1 rundvee klanten

Verrichtingen

Dit deel biedt inzicht in de gedeclareerde tijd per klant en per koe, en de jaarlijkse omzet van verschillende handelingen en producten per koe. Daarnaast biedt het diepere inzichten in de omzet en facturatiefrequentie per type handeling.

GRIP dashboard screenshot 1 rundvee verrichtingen

Team

Je krijgt een beeld van de teamprestaties, zoals de omzet per dierenarts, en de omzetverdeling tussen curatieve en preventieve zorg per medewerker. Ook zie je hoeveel tijd per dag wordt gedeclareerd en hoeveel bedrijven een bepaald product of dienst afnemen, zowel in de gehele praktijk als per dierenarts.

Financiën

Tot slot biedt het dashboard inzicht in het financiële resultaat. Je ziet de ontwikkeling van de omzet en kosten, en daarmee ook de winst. Ook krijg je inzicht in hoe de omzet is verdeeld over verschillende productgroepen, medicijnen en handelingen.

GRIP dashboard screenshot 3

Disclaimer: De getoonde voorbeelden zijn gebaseerd op testdata en zijn dus niet representatief voor een echte praktijk. Ze dienen enkel ter illustratie.

Tom Vanholder digiredo coach trainer rundvee

Aanspreekpunt rundvee

Horen we alleen al iemand ‘rund’ of ‘koe’ zeggen, dan weten we dat we Tom in moeten schakelen. Hij is afgestudeerd als rundvee dierenarts en heeft zowel in de praktijk gewerkt als in de veterinaire industrie.

In de meeste gevallen zal Tom de persoon zijn waarmee jij in contact bent als het gaat om trajecten rondom jouw rundveepraktijk.

Plaats een reactie

Deel deze blog met anderen!