De weg naar werkgeluk als rundvee dierenarts: Persoonlijke ervaringen en 3 cruciale tips

,,Er zijn momenten als rundveedierenarts die me vervulden met voldoening en energie, zoals die lastige slag in de dracht die na verlossing toch een levend kalf opleverde. De keizersnede waarbij de koe zich op de wond liet vallen met darmen eruit en alles toch goed kwam. Dat uiergezondheidsprobleem wat door een strak plan van aanpak en opvolging goed onder controle was.

Maar er zijn ook momenten geweest die me frustreerden en me lieten twijfelen aan mijn eigen impact en waarde. Dan denk ik meteen aan die ‘lastige’ begeleidingsklanten. Tenminste, zo dacht ik er toen over. Veehouders die mijn adviezen niet opvolgden, of waar ik het gevoel had niet tot hen door te dringen en tot actie aan te kunnen zetten. En vervolgens deden ze wel precies wat de voervoorlichter adviseerde… Situaties die jij als praktiserend rundveedierenarts vast herkent."
blog digiredo rundveedierenarts tips

Met de kennis die ik vandaag heb, zou ik het anders aan hebben gepakt. Te beginnen bij mijn eigen benadering.

In deze blog deel ik drie tips die me destijds heel erg hadden kunnen helpen meer voldoening uit mijn werk te halen. Ik hoop dat ze ook voor jou nuttig zijn.

Tip 1.

Ken jezelf, weet hoe jij communiceert en met wie je communiceert

Pas na mijn korte carrière als practicus, leerde ik het belang van communicatiestijlen en types voorkeursgedrag en hoe je hierdoor effectievere gesprekken en discussies kunt voeren. Dit inzicht leidde tot veel “aha”-momenten. Het hielp me om mijn stijl af te stemmen om mijn gesprekspartner(s). Dat is trouwens niet alleen belangrijk voor communicatie met klanten, maar ook binnen een team. Bij digiRedo gebruiken we de internationaal erkende DISC-methodologie.

Tip 2.

Stel vragen om je gesprekspartner te begrijpen

Het stellen van vragen om je gesprekspartner te begrijpen, lijkt een open deur. Maar in de praktijk blijkt dit lastiger dan gedacht. Zelf was ik geneigd om te snel naar het “spuien van kennis en adviezen” over te gaan. Door vragen te stellen en actief te luisteren, krijg je een dieper inzicht in de behoeften en zorgen van je klanten, en waar ze echt belang aan hechten. Zo vermijd je aannames, en laat je de klant zelf uitspreken waar hij of zij mee worstelt en/of naar op zoek is.

Ik kom al zo lang bij die veehouder, dan kan ik toch niet weer beginnen met het stellen van de basis vragen?!. Een tegenargument dat we vaak horen. En het antwoord is simpel: Dat kan je wel. Het ligt er alleen aan hoe je die vraag kadert en vormgeeft op een manier die bij jou past. Bijvoorbeeld: Ik kom hier nu al 5 jaar, en ik bedenk me dat ik je eigenlijk nooit heb gevraagd wat jij het allerbelangrijkst vindt. Dus kan je me aangeven wat jij op gebied van diergezondheid het belangrijkst vindt om samen op te pakken?

Tip 3.

De kracht van samenvatten en doorvragen

Naast het stellen van vragen, is het belangrijk regelmatig samen te vatten en door te vragen. Door in je eigen woorden samen te vatten wat je gesprekspartner heeft gezegd, kan je controleren of je de informatie correct hebt begrepen. Doorvragen en samenvatten helpt de essentie te benadrukken en bevestigt dat je als gesprekspartner actief luistert naar wat gezegd wordt.”

Uit onderzoek blijkt dat de sterkste motivator voor mensen in hun werk zit in de progressie die ze dagelijks boeken. Het leren toepassen van deze tips heeft mij persoonlijk geholpen om effectievere relaties met mijn collega’s en klanten op te bouwen en om meer voldoening uit mijn werk te halen. Ik deel deze tips in de hoop dat ze ook jou kunnen helpen bij jouw persoonlijke ontwikkeling.

Naast deze drie tips, kan ik je nog verder helpen. Want dit en meer behandel ik in de training ‘Haal meer uit je bedrijfsbezoek’. Je kunt deze training volgen voor het hele team of met beroepsgenoten van andere praktijken tijdens de open training op 27 september.

Andere artikelen uit deze nieuwsbrief

Dit artikel is verschenen in de rundvee nieuwsbrief van juli 2023. Vind je dit een interessant artikel? Dan zijn de overige onderwerpen in deze nieuwsbrief wellicht ook leuk om te lezen.

Deel deze blog met anderen!