Hoe smaakt jouw praktijk? Zoet!

Er is het afgelopen jaar een hoop gebeurd in de GD praktijk. Zaken die goed zijn gegaan en zaken die beter kunnen. Een jaar vol uitdagingen, onverwachte wendingen en ingrijpende maatregelen, waarbij stilzitten en afwachten geen optie waren. Wanneer je nu kijkt naar 2021, welke smaak roept dat bij je op? Zoet, zout of bitter? De komende 3 weken laten we elke smaak de revue passeren, waarbij jij voor jezelf kunt bepalen welke smaak het beste bij jouw praktijk past. Laten we beginnen met ‘zoet’, de smaak van succes.
Zoet-digiredo-blog-2

zoet zoet zoet zoet zoet

Het succesjaar 2021

Voor de meeste praktijken was het afgelopen jaar namelijk een groot succes. Uit onze benchmark over 2021 blijkt dat de GD praktijk in het tweede coronajaar gemiddeld met 16,3% in omzet is gegroeid. Dat is een fantastisch resultaat, in een tijd waar veel bedrijven in Nederland gedwongen stil lagen. Sterker nog, voor het eerst sinds het begin van ons benchmarkonderzoek in 2016 zijn alle 80 deelnemende praktijken in omzet gestegen (spreiding 3,5% tot 51,6%). Er is dus geen enkele praktijk in omzet gedaald!

Goed, even weer met beide beentjes op de grond, want eerlijk gezegd vertelt een omzetstijging slechts een deel van het verhaal. De oorzaak van de groei is veel belangrijker. Wat is er in praktijken gebeurd waardoor de omzet zo is toegenomen? Is het aantal klanten gegroeid, zijn ze per bezoek meer gaan uitgeven of zijn ze vaker naar de praktijk gekomen? Dat zijn namelijk de drie manieren waarop omzet kan groeien, meer mogelijkheden zijn er niet.

Alle kengetallen in de plus

Uit ons benchmark blijkt dat deze groei veroorzaakt wordt door een toename van alledrie de factoren: het aantal klanten (+6,8%), de gemiddelde uitgave per bezoek (Average Transaction Fee, ATF: +6,9%) en het aantal transacties per klant per jaar (+2,5%).

Corona is een voor de hand liggende verklaring voor de groei van het aantal klanten: veel mensen hebben in deze periode van thuiswerken (voor het eerst) een huisdier aangeschaft, vaak een puppy of een kitten. Aangezien de meeste eigenaren de zorg voor een jong dier belangrijk vinden zijn veel van deze dieren naar de dierenarts gegaan voor informatie en preventieve zorg.

Doordat mensen thuis aan het werk waren, viel het veel eerder op wanneer er iets met hun huisdier aan de hand was. Daardoor werd er sneller besloten tot een bezoek aan de dierenarts. Aangezien ze nergens anders geld aan konden uitgeven was er veel minder concurrentie voor het budget wat aan veterinaire gezondheidszorg besteed kon worden. Hierdoor steeg niet alleen het aantal actieve klanten, maar ook de frequentie waarmee ze de praktijk bezochten.

De groei van de ATF van 6,9% komt deels door de prijsverhoging van gemiddeld 4,5% die aan het begin van het jaar door de meeste praktijken zijn doorgevoerd (bron: digiRedo Tarievenscan 2021). Deels, want dat betekent dat er gemiddeld 2,4% per transactie meer aan diensten en producten is verkocht. 

Uit onze benchmark over 2021 blijkt dat de GD praktijk in het tweede
coronajaar gemiddeld met 16,3% in omzet is gegroeid

Vrijwel alle veterinaire zorg is toegenomen

Om een gedetailleerder beeld van de groei te krijgen moeten we dieper in de cijfers duiken. Want wat is er met al deze dieren is gedaan? Welke zorg is er verleend? We zien hier een groei in een groot deel van de verrichtingen, zowel preventief als curatief. Het vaccinatiepercentage bij honden is gestegen tot 58,2% (+2,4%) en bij katten tot 49,5% (+2,0%). Met de toename van het aantal aangeschafte jonge dieren is dit niet geheel verrassend.

De curatieve zorg is in zijn geheel toegenomen. Zo steeg het percentage vervolgconsulten met 1,5% naar 38,3%. Ook diagnostiek liet een stijgende lijn zien. Het aantal bloed- en röntgenonderzoeken groeide respectievelijk met 5,2% en 5,5% tot 14,7 bloedonderzoeken en 8,2 röntgenonderzoeken per 100 patiënten. Tot slot is de daling in gebitsbehandelingen die we vorig jaar zagen tot stilstand gekomen. Zelfs de verkoop van voeding liet een kleine groei van 0,2% zien, een productgroep waar veel praktijken grote concurrentie ervaren van webshops. Op dit moment wordt aan ruim 16% van de patiënten minstens een keer per jaar voer verkocht door de dierenartspraktijk.

pexels-ilias-nickolarakis-4681328-1024x279-digiredo-blog-zoet

Kijk achter de cijfers

‘Cijfers liegen niet’, hoor ik je zeggen. Daarmee kun je het afgelopen jaar inderdaad als zeer succesvol beschouwen. Een jaar met heerlijke zoete druiven. Maar al liegen cijfers niet, ze zijn slechts een getalsmatige afspiegeling van de werkelijkheid. Om deze werkelijkheid goed te kunnen duiden zul je ook achter deze cijfers moeten kijken. Doen we dat, dan zien we een genuanceerder verhaal.

De forse groei in het aantal klanten heeft de werkdruk sterk doen toenemen. De behoefte aan extra handen was groot, maar niet voorhanden door het tekort aan dierenartsen. Vooralsnog lijken de meeste praktijken redelijk in staat geweest om aan de vraag te voldoen. Maar de druk op de werkvloer is zodanig gestegen dat het risico op langdurige uitval van medewerkers op de loer ligt. Diverse praktijken hebben een klantenstop ingevoerd om de werkdruk onder controle te houden.

Terugkijkend naar het afgelopen jaar zou je jezelf het volgende moeten afvragen: is de toegenomen vraag je overkomen en moest je alle zeilen bijzetten om je klanten goed te kunnen bedienen, of heb je de manier van werken proactief aangepast aan de veranderende omstandigheden? Met andere woorden, had je een plan waardoor je mee kon bewegen met deze vloedgolf of was het watertrappelen op hoop van zegen? 

Benchmark rapport 2021

Op dit moment leggen we de laatste hand aan ons jaarlijkse benchmarkrapport, waarin we een gedetailleerd overzicht geven van de gemiddelde prestatie van de Nederlandse GD praktijk in 2021. Ben je daarin geïnteresseerd? Schrijf je dan in via dit formulier en we mailen je het rapport zodra het beschikbaar komt. Daarnaast hopen we je te zien tijdens het Utrecht Vet Event, waarbij je de test ‘Hoe smaakt jouw praktijk’ live met ons kunt doen.

Deel deze blog met anderen!