We vatten de koe bij de horens

Sinds we 7 jaar geleden gestart zijn met ons ‘Grip op je Praktijk’ programma, hebben we al veel gezelschapsdierenpraktijken mogen ondersteunen met advies, training, één op één begeleiding en data-analyse. Enkele jaren geleden hebben we onze dienstverlening uitgebreid naar paardenpraktijken. De laatste tijd kregen we steeds vaker de vraag of we ook iets konden betekenen voor rundvee-praktijken. Natuurlijk is een deel van ons aanbod diersoortoverschrijdend toe te passen, maar er was geen dashboard om de prestaties van rundveepraktijken inzichtelijk te maken. En dat is toch meestal de basis voor ons advies. Want laten we eerlijk zijn; ook de meeste trainingen en materialen die we gebruiken zijn gebaseerd op de werkwijze en uitdagingen in gezelschapsdierenpraktijken. Maar nu kunnen we zeggen dat we ‘deze koe bij de horens gevat hebben’

Wil je meer weten over ons nieuwe aanbod voor rundvee-praktijken? Lees dan vooral verder…
patrick-baum-hB9vo06o9z8-unsplash

Nieuwe collega

Wij zijn ervan overtuigd dat je, om optimaal te kunnen adviseren, een gedegen kennis van de markt nodig hebt. We zijn dus op zoek gegaan naar een nieuwe collega die de rundvee sector en landbouwhuisdierenpraktijken door en door kent. Wij durven die zoektocht zeer geslaagd te noemen, want we hebben ons team uitgebreid met Tom Vanholder. Naast alle benodigde ervaring met rundveepraktijken, bakt hij als bonus ook nog eens de lekkerste taarten. Mocht je Tom nog niet kennen, hij komt graag een keer langs op je praktijk om persoonlijk kennis te maken. Mail hem gewoon even voor een afspraak. 

Grip dashboard Rund

Het was al snel duidelijk dat een ‘dashboard rund’ niet slechts een aanpassing van ons GD dashboard kon zijn. De werkwijze, klanten en diensten, maar ook de uitdagingen in de markt zijn zo specifiek en anders dat dit eigen, unieke aanpak vereist. 

Met een adviesgroep van vier rundveedierenartsen zijn we daarom aan de slag gegaan om vereisten en wensen af te stemmen. Dit heeft een mooie lijst van belangrijke kengetallen opgeleverd, waarbij het uitgangspunt steeds de vier aandachtsgebieden is: klanten, verrichtingen, team en financiën. Met die lijst zijn we aan de slag gegaan met de standaardisatie van data uit de verschillende praktijkmanagement systemen. We hebben alle mogelijke producten in standaard productgroepen ingedeeld, zodat we zeker weten dat we appels met appels gaan vergelijken. En we hebben bepaald welke aanvullende informatie er nodig is die niet uit de praktijksoftware te halen is; hoe we die wel kunnen verkrijgen en hoe we die moeten verwerken. 

Met al die informatie wordt er momenteel heel hard gewerkt aan het bouwen en inrichten van een database en het daadwerkelijk ontwikkelen van het Grip dashboard. Nog voor de zomer hopen we de eerste praktijken daadwerkelijk aan te kunnen sluiten. Nu al nieuwsgierig? Kijk hier dan vooral eens naar ons GD dashboard om alvast een indruk te krijgen.

De werkwijze, klanten en diensten, maar ook de uitdagingen in de markt zijn zo specifiek en anders dat dit om een eigen, unieke aanpak vraagt

De werkwijze, klanten en diensten, maar ook de uitdagingen in de markt zijn zo specifiek en anders dat dit om een eigen, unieke aanpak vraagt

Grip begeleiding Rund

De begeleiding van rundveepraktijken zal aldus inhoudelijk anders zijn dan van GD praktijken, omdat de praktijkvoering en bijbehorende uitdagingen nogal verschillen. Maar de vorm van de begeleiding zal wel erg lijken op die van GD- en paardenpraktijken. Dat betekent dat wij niet zo geloven in eenmalige of jaarlijkse advisering. 

We hebben gemerkt dat het veel effectiever is om regelmatig kortere begeleidingsmomenten in te bouwen. Door samen met je vaste Grip coach de kengetallen te monitoren, je doelstellingen en strategie te bepalen en een vinger aan de pols te houden hoe de praktijk zich ontwikkelt, is de kans op succesvol doorvoeren van de gewenste stappen veel groter. Omdat rundveepraktijken vaak een maatschap of B.V. met meerdere eigenaren zijn, denken wij wel dat het effectiever is een deel van de begeleiding op de praktijk te doen met de gehele maatschap. 

Ons meest intensieve begeleidingstraject, de Grip masterclass, waarin praktijken met ons, maar vooral ook met elkaar in 2 jaar het hele traject van veterinair ondernemerschap en praktijkmanagement doorlopen, hebben we volledig aangepast voor rundveepraktijken. Er zijn onderwerpen toegevoegd en anderen weggestreept. En van de modules die gebleven zijn, daarvan is de inhoud volledig aangepast naar de behoeftes van rundveepraktijken. De eerste Grip masterclass rund zal in het najaar starten. De exacte planning moet nog gemaakt worden, maar heb je interesse of wil je op de hoogte gehouden worden, laat dan hier vast je gegevens achter. 

Grip trainingen Rund

Door de afgelopen tijd ons oor ten luister te leggen bij rundvee collega’s hebben we geïnventariseerd welke uitdagingen op het gebied van ondernemerschap ervaren worden. Niet geheel verrassend werden twee onderwerpen veel genoemd: de prijsstelling van producten en diensten en optimaal adviseren van veehouders. Bij deze vraagstukken helpen wij je graag op weg met een tweetal trainingen.

Op 15 juni is de training ‘Grip op je Prijs Rundvee’ gepland. In deze training, van een middag, gaan we in op een correcte prijsstelling, kostprijsberekening en omgaan met prijsdruk. Opvallend is dat nog steeds 70% van de omzet van rundveepraktijken komt uit de verkoop van producten. Meer informatie vind je hier. 

Op 29 juni hebben we een hele dag gepland voor de training ‘Haal meer uit je Bedrijfsbezoek‘. Tijdens deze training zullen we ingaan op het invullen van de behoefte van je veehouders, het optimaal adviseren in plaats van verkopen en het onderscheiden van andere erfbetreders en je meerwaarde duidelijk kunnen maken. Daarnaast plannen we voor alle deelnemers na enkele weken een persoonlijk coachingsgesprek. Meer informatie vind je hier. 

Wij hebben er enorm veel zin in om met een nieuwe groep praktijken aan de slag te gaan. Wil jij stappen zetten met je praktijk, maar kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Of ben je nieuwsgierig geworden naar digiRedo of Tom? Als jij voor een kop koffie zorgt, komen we je graag  persoonlijk je vragen beantwoorden. 

Deel deze blog met anderen!