Stap voor stap (of trap voor trap) op weg naar je doel!

Heb je ideeën en verwachtingen op basis waarvan je doelen zou kunnen stellen? Stap 1 tm 6 kunnen je helpen om die ideeën en verwachtingen te vertalen naar concrete doelstellingen.

Stap voor stap (of trap voor trap) op weg naar je doel!

Ik houd ervan om met enige regelmaat op de racefiets te kruipen, maar toch kwam dit vorig jaar vaak in het gedrang. Ik ging helemaal op in de ontwikkeling van Grip en alle andere mooie werkzaamheden bij digiRedo, waardoor ik onvoldoende tijd vrij maakte om te fietsen. Alhoewel ik daar soms van baalde, lukte het niet om daar verandering in te brengen. Totdat ik eind 2016 besloot dat een ambitieus fietsdoel me zou kunnen motiveren om meer en beter te gaan trainen. Ik heb me aangemeld om Tour for Life te gaan fietsen; in 8 dagen vanuit Italië naar Rotterdam. Bijna 1400 kilometers en 15000 hoogtemeters, dat zou natuurlijk nooit lukken zonder fatsoenlijke voorbereiding.

De afgelopen 12 maanden heb ik een team bij elkaar gezocht, de logistiek geregeld, een trainingsschema opgesteld, mijn voeding aangepast en vooral veel gefietst. Het bleek, met de juiste stok achter de deur, helemaal niet zo moeilijk om minimaal 3x per week een rondje te fietsen en al snel was fietsen onderdeel geworden van de normale, wekelijkse routine. Natuurlijk kwam de planning weleens in de knel en moest er bijgestuurd worden. Maar juist omdat er zo’n duidelijk schema was, met een helder omschreven einddoel, lukte het bijna altijd om een gemiste training elders in te passen. En niet zonder resultaat, want door de goede voorbereiding heb ik afgelopen week Tour for Life 2017 prima weten te volbrengen. Wat een waardevolle ervaring om een week lang alleen maar bezig te zijn met fietsen en wat was de weg er naar toe ook mooi…

tfl route 768x804 1

Het blijkt echter voor veel veterinaire ondernemers niet eenvoudig te zijn om concrete doelstellingen te bepalen, doordat er zoveel externe factoren zijn die de praktijk en het resultaat beïnvloeden. Toch heb je waarschijnlijk wel ideeën en verwachtingen op basis waarvan je doelen zou kunnen stellen. Onderstaande 6 stappen kunnen je helpen om die ideeën en verwachtingen te vertalen naar concrete doelstellingen

Stap 1: Stel jezelf de vraag wat je over 5 jaar bereikt wil hebben met je praktijk (en durf daarbij te dromen)

Stap 2: Bepaal waar je over 1 jaar minimaal moet staan om je 5-jaren doelstelling te realiseren.

Stap 3: Analyseer de huidige kengetallen van je praktijk om goed inzicht te krijgen in je  uitgangssituatie.

Stap 4: Vertaal je 1-jaar doelstelling gecombineerd met je kengetallen analyse tot concrete en meetbare prestatie indicatoren.

Stap 5: Leg je doelstellingen en de prestatie indicatoren die  je gaat monitoren vast in een jaarplan.

Stap 6: Meet regelmatig je voortgang en stuur bij waar nodig

Misschien heb ik je gemotiveerd om ook eens te gaan fietsen, maar ook als dat niet zo is, kan je als praktijk iets leren van dit verhaal…

Want ook in een onderneming, zoals een dierenartspraktijk, heb je een concreet doel nodig om naar toe te werken. Zonder doel is het onduidelijk wanneer je succesvol bent en welke stappen je moet zetten om dat succes te behalen. Zonder doel is de kans groot dat je je laat leiden door de waan van de dag. En dat is wat ik vaak zie in de praktijk. Er wordt ontzettend hard gewerkt zowel door de praktijkeigenaar als door de medewerkers, maar men wordt geleefd door de vraag van de klant. Ondernemers met een helder en meetbaar doel daarentegen presteren beter, doordat ze focussen op het behalen van hun doelstelling en deze vertalen naar de dagelijkse gang van zaken. En door regelmatig de resultaten te monitoren kan nog bijgestuurd worden als de werkelijke resultaten afwijken van de doelstellingen.

Het lijkt nog ver weg, maar voordat je het weet zitten we in 2018. Ik ben heel hard aan het nadenken welk sportieve doel ik mezelf ga stellen voor volgend jaar. Mag ik jouw dan uitdagen om voor 2018 duidelijke doelstellingen voor je praktijk te formuleren? En kom je er zelf niet helemaal uit, dan helpen we je bij digiRedo graag op weg…

Deel deze blog met anderen!