Ondernemen of ondergaan

Ondernemen of ondergaan? Afwachten is niet de beste optie en ook helemaal niet nodig. Met de volgende 8 tips wordt iedere praktijkeigenaar een veterinaire ondernemer.

Ondernemen of ondergaan

8 tips om beter te ondernemen in de dierenartspraktijk

Het zal niemand ontgaan zijn dat de veterinaire markt sneller verandert dan ooit tevoren. Aan dat gegeven kunnen we niets veranderen, maar hoe je met die veranderingen omgaat kan wel een wereld van verschil betekenen. We zien echte veterinaire ondernemers die al deze veranderingen als kansen zien en ze benutten om hun praktijk te ontwikkelen, maar we zien ook nog steeds volop praktijkeigenaren die alle veranderingen spannend vinden en gelaten afwachten wat het voor hun praktijk zal betekenen. Afwachten is niet de beste optie en ook helemaal niet nodig. Met de volgende 8 tips wordt iedere praktijkeigenaar een veterinaire ondernemer. 

1. BEPAAL DE LANGE TERMIJN VISIE VOOR JE PRAKTIJK

Juist in een veranderende markt is het belangrijk om te weten waar jij in de toekomst wilt staan. Alleen als je dit precies weet kun je je doelstellingen voor de korte en lange termijn vaststellen. Belangrijk daarbij is of je zelfstandig wilt blijven of je wilt aansluiten bij een keten. Welke omvang je wilt hebben en wat voor zorg je wilt leveren  Maar de allerbelangrijkste vraag is niet wat je gaat verkopen en hoe, maar waarom. Simon Sinek (management consultant en bestseller auteur van ‘Start With Why’) legt in een van de best bekeken TED talks ooit uit dat de kern van elke onderneming het ‘waarom’ moet zijn.

5. INVESTEER IN JE MEDEWERKERS

Personeel is vaak de grootste kostenpost voor een dierenartspraktijk en aangezien de budgetten niet eindeloos zijn wordt er vaak lang gewacht met het aannemen van extra medewerkers. Maar als je te lang wacht, overbelast je je huidige medewerkers. Daarnaast kan dit ten koste gaan van je klanten en kwaliteit van zorg, waardoor direct je omzet in gevaar kan komen. Zorg dus dat je tijdig bepaalt of er behoefte is aan uitbreiding van je team. Met een duidelijk financieel plan wordt snel duidelijk of en wanneer je hier budget voor hebt. Zeker in de huidige markt met een tekort aan dierenartsen, is het belangrijk in een vroeg stadium te anticiperen.

De kwaliteit van medewerkers is een lastig begrip. We zien nog steeds dat medewerkers worden geselecteerd op vakkennis en ervaring. Dat zijn echter zaken die je kunt ontwikkelen, veel belangrijker is dat medewerkers passen in jouw organisatie en dat ze de visie van jouw praktijk op diergeneeskundige zorg en klantbeleving delen. Iedere praktijk heeft immers een eigen cultuur, als je medewerkers daarin passen is de kans het grootst dat jullie lang en succesvol zullen samenwerken. 

2. STEL LANGE EN KORTE TERMIJN DOELSTELLINGEN VAST

Wanneer duidelijk is waar je wilt staan, is het tijd om praktische lange en korte termijn doelstellingen vast te stellen. Lange termijn doelstellingen lijken soms erg ver weg, maar door ze op te knippen in korte termijn doelstellingen krijg je een duidelijk plan. Belangrijk is dat je je doelstellingen SMART maakt: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Dus niet: ik wil meer klanten, maar wel: eind december 2019 moet mijn # actieve klanten met 100 gegroeid zijn. En niet: we gaan meer gebitsbehandelingen doen, maar wel: door actieve promotie en grotere focus op gebtisgezondheid willen we minimaal 2 gebitsbehandelingen per week doen. 

6. VOORKOM DE WAAN VAN DE DAG

Veel dierenartsen en paraveterinairen leven volgens de waan van de dag. Ze houden zich alleen maar bezig met de actualiteit, want de klant is immers koning en patiënten dienen direct geholpen te worden. Dit is een struikelblok dat de ontwikkeling van de praktijk in gevaar brengt. Succesvolle veterinaire ondernemers zijn bezig met vervullen van hun lange termijn visie en doelstellingen, niet met het blussen van elk brandje dat op hun pad komt. Dat doe je door structureel tijd te plannen voor belangrijke (management)taken, door nee durven te zeggen tegen collega’s en klanten en door één ding tegelijk te doen. Als je klinkwerk doet, ben je er voor de klanten en de patiënten, dan wil je niet gestoord worden met managementvragen, maar net zo goed wil je tijdens je managementtijd niet gestoord worden door vragen over klanten en patiënten. Natuurlijk zorg je wel dat duidelijk is voor je collega’s wanneer deze vragen dan wel gesteld kunnen worden.

3. ZORG VOOR STRUCTUUR EN DISCIPLINE

Iedere praktijk heeft structuur en discipline nodig om succesvol te zijn en te blijven. We zien nog veel te vaak, zeker in wat kleinere praktijken, dat er gedacht wordt dat het wel duidelijk is hoe er gewerkt dient te worden en wat er van iedereen verwacht wordt. Niets is minder waar. Iedere praktijk, maar ook iedere medewerker, heeft behoefte aan structuur en duidelijkheid over regels en processen die noodzakelijk zijn om de praktijk optimaal te laten functioneren. Maak duidelijke afspraken over diagnostiek en behandelingen die jullie doen (protocollen!), maar ook over dagelijkse zaken als pauze tijden, wel of geen smartphone gebruik op de werkvloer en het plannen van tijd voor niet klinische taken. Het vergt discipline om je aan gemaakte afspraken te houden, zeker in de hectiek die een praktijk soms met zich meebrengt. Maar juist om in die hectiek prettig en effectief te kunnen werken zijn structuur en afspraken essentieel.

7. NEEM (AF EN TOE) AFSTAND VAN JE PRAKTIJK

Er is helemaal niets mis met hard werken, maar toch kan het ook lonen om soms niet te werken! De meeste dierenartsen werken hard en veel uren: overdag, in de avonduren en in de weekenden. Met als doel om de klant tevreden te houden en een goede omzet te behalen. Ieder uur dat er niet gewerkt wordt, kun je immers geen omzet genereren. Maar vaak slaat dit door en betaal je hiervoor een hoge prijs: overspannenheid, ziekte, ontevreden medewerkers en een matige werk-privé balans voor jezelf en je team. Het is daarom aan te raden om met enige regelmaat afstand te nemen van je praktijk. Plan voldoende vrije tijd in zodat je tot rust kunt komen. Maar ook tijd voor reflectie en intervisie is belangrijk. Door afstand te nemen van je praktijk verdien je op de langere termijn waarschijnlijk meer dan met alleen maar hard werken. En dan heb ik het niet alleen over geld…

4. BOUW EEN GOEDE ORGANISATIE

Zeker als je praktijk groeit kun je niet meer alles zelf doen en heb je behoefte aan een goede organisatie om je heen. De eerste jaren is de praktijkeigenaar vaak een duizendpoot, die het meeste uitvoerende werk zelf doet. Maar als een praktijk groeit, verandert de rol van de eigenaar en moet hij meer een meer werkzaamheden delegeren en de medewerkers controleren. Het loslaten van werkzaamheden gaat  dierenartsen vaak moeilijk af. Begrijpelijk, want in eerste instantie is de dierenarts vaak de belangrijkste reden dat klanten voor deze praktijk gekozen hebben. Loslaten lukt alleen als je een goede organisatie om je heen gebouwd hebt, waarop je kunt vertrouwen en die je helpt je doelstellingen realiseren. Dit gaat niet vanzelf; daar zul  je tijd en geld in moeten investeren. Helaas worden de, toch al beperkte budgetten voor nascholing, in de praktijk meestal gebruikt voor vakinhoudelijke cursussen. Door een deel van dit budget aan te wenden voor  de ontwikkeling van je organisatie (doe bijvoorbeeld eens een DISC training met je team), zal het vertrouwen in elkaar groeien en zullen de resultaten beter worden.

8. ZORG VOOR EEN KLANKBORD

Veel dierenartsondernemers staan er alleen voor. Ze moeten belangrijke beslissingen veelal in hun eentje nemen en de toekomst voor de praktijk zelf bepalen. Daarnaast krijgen ze de alledaagse problemen van de praktijk op hun bordje en wordt er van ze verwacht dat ze ten alle tijden een oplossing aandragen. Iedere ondernemer heeft daarom een klankbord nodig waar hij mee kan sparren. Een persoon of groep die hem af en toe een spiegel voorhoudt en waarmee de ondernemer zijn ervaringen, successen en zorgen kan delen. Dit is cruciaal om met een frisse blik naar je eigen praktijk te kijken. Je kan hiervoor een groepje collega dierenartsen samenstellen of een extern adviesbureau, maar het kan ook erg verhelderend werken om te sparren met klanten en ondernemers uit andere branches.

Alleen door écht te ondernemen gaat je praktijk een duurzame en succesvolle toekomst tegemoet. Als je alle veranderingen slechts ondergaat, loop je de kans dat je praktijk in de toekomst kopje onder gaat. Kan je daar wel wat hulp bij gebruiken of ben je op zoek naar een klankbord dat met een frisse blik naar je praktijk kijkt? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op, want dat is precies wat wij doen. 

Deel deze blog met anderen!

Bestel nu!

Het vernieuwde benchmarkrapport kan je nu bestellen via de website. Klik op onderstaande button om naar de bestelpagina te gaan.