Zit veterinair ondernemen in je bloed?

Al bijna 2 jaar hebben we te maken met het coronavirus. Dit heeft uiteraard ook effect op dierenartspraktijken. Het is vrijwel overal drukker geworden door onder andere ‘corona-pups-en-kittens’ met een mooie omzetontwikkeling als gevolg. Maar door alle beperkende maatregelen en uitval in het team kan het een uitdaging zijn het werk gedaan te krijgen, waardoor de kwaliteit van zorg en de klantbeleving onder druk kunnen komen te staan.
ondernemen- in je bloed

Veel (jonge) dierenartsen associëren het veterinair ondernemen met de financiële waarde van de praktijk, de goodwill en hoe ze dit kunnen financieren. Terwijl het echte ondernemen pas begint zodra de overname een feit is. Dan kom je voor de belangrijke vraag te staan hoe je de praktijk succesvol maakt en houdt.

Weet wie je bent

Dat laatste was het centrale thema tijdens deze Ondernemersbloedtest, waaraan dit keer 9 dierenartsen deelnamen. De dag begon met een korte persoonlijkheidstest. Immers, om een praktijk goed te kunnen leiden is het belangrijk te weten wie je bent en waar je sterke en zwakke punten liggen. Met die wetenschap kun je een praktijk beter leiden, maar de volgende vraag is waar naartoe? En laat dat nu de kern van het ondernemen zijn: wie ben ik als praktijk, wat wil ik bereiken en hoe krijg ik dat voor elkaar? Zaken die in menig praktijk onderbelicht zijn.

KPI’s voor de praktijk

Het resultaat van een praktijk wordt vaak bepaald op basis van de jaarrekening. Een prima document wat vanaf grote hoogte een indruk van de praktijk geeft, maar wat eigenlijk een blik naar het verleden is. Waardevoller is het om te kijken naar de prestatie van de praktijk nú, en hoe deze zich verhoudt tot de doelen die je hebt bepaald. Dit kan aan de hand van concrete kengetallen, zoals bijvoorbeeld klantbewegingen (nieuwe klanten vs verloren klanten), ATF (Average Transaction Fee) en vaccinatie percentage. Door deze kengetallen, of KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren), weet je op ieder gewenst moment hoe je praktijk ervoor staat en wat je moet doen om dit te beïnvloeden.

Met behulp van digiRedo’s Grip dashboard kregen de deelnemers inzicht in deze kengetallen en werd hen duidelijk hoe belangrijk deze getallen zijn om te weten wat er in je praktijk gebeurt. Het sturen van de prestatie van je praktijk aan de hand van deze kengetallen, dat is veterinair ondernemen!

Inspirerende dag

Unaniem lieten de deelnemers ons weten geïnspireerd te zijn door deze dag. Ze begrijpen nu beter wat ondernemen inhoudt en zagen direct kansen waarmee ze in hun eigen praktijk aan de slag kunnen. Bij al deze dierenartsen was de test positief: het ondernemen zit ze wel degelijk in het bloed. Nu het nog in de praktijk gaan toepassen. Wij wensen hen daarmee veel succes en zijn er graag om ze verder te helpen. Maar dat geldt natuurlijk voor iedere (ondernemende) dierenarts.

Deel deze blog met anderen!