Grip op je Praktijk

Onze markt is nog nooit zo snel veranderd als nu en om met die veranderingen om te gaan schakelen veel praktijken gelukkig de hulp in van deskundigen om ze daarbij te ondersteunen. Wat mij opvalt bij de praktijken die onze hulp inschakelen is het ontbreken van inzicht in belangrijke kengetallen en hoe je deze kengetallen zou kunnen gebruiken om als praktijk te groeien of andere doelstellingen te bereiken. Het ontbreken van grip op je praktijk zorgt voor veel onnodige stress en onrust. In deze blog laat ik je zien hoe je met het Grip praktijkbegeleidingsprogramma snel en makkelijk weer grip op je praktijk kunt krijgen.
digiredo iMac-942x590

Grip dashboard

Je praktijk managementsysteem zit vol met belangrijke data, maar de tijd en de kennis ontbreekt vaak om daar zinnige rapportages van te maken. Dit zorgt ervoor dat veel praktijken gestuurd worden op omzet en de stand van de bankrekening, eventueel aangevuld met wat retrospectieve evaluatie door de accountant. Zou het niet mooi zijn als je data maandelijks in een helder en overzichtelijk overzicht beschikbaar zouden zijn? En dat je dan gericht kan werken aan die kengetallen die voor jou belangrijk zijn. Daarom hebben we een dashboard ontwikkeld dat dit voor je kan doen. Het kan overweg met data uit de meest gangbare praktijkmanagement systemen en vertaalt deze naar makkelijk afleesbare grafieken en tabellen, waarmee je in één oogopslag kunt zien hoe je praktijk ervoor staat. En op basis waarvan je beslissingen kunt nemen en acties kunt uitzetten om je bedrijfsresultaten te verbeteren.

Grip aandachtsgebieden

Als je naar een praktijk kijkt kan je 4 perspectieven onderscheiden die het functioneren van de praktijk bepalen en waarvoor je kengetallen zou kunnen formuleren. Deze perspectieven zijn: de klant, de verrichtingen (het veterinair handelen), het team en de financiën.

Aandachtsgebieden-.001

Klant

Het is belangrijk om te weten hoeveel actieve klanten je hebt, hoeveel dieren zij hebben en hoe vaak ze per jaar bij je komen. Als je dat weet, dan kun je bepalen of je meer klanten moet werven of juist je bestaande klanten beter moet bedienen. En op welke klantgroep je je het beste kan richten om de winstgevendheid van de praktijk te verhogen.

Verrichtingen

Welke handelingen doe je veel en welke juist niet? Wat is het aandeel van diagnostiek in je omzet en wat is de vaccinatiegraad van je patiënten? Deze kengetallen helpen je onder andere om te bepalen welke marketing campagnes je zou kunnen uitvoeren en natuurlijk om na afloop het succes ervan te bepalen.

Team

Hoe presteert je team als geheel en je medewerkers afzonderlijk? Waar zitten voor iedereen de gebieden waar ze goed in zin en waar kan het beter?  Duidelijke doelstellingen helpen je medewerkers begrijpen waarop ze zich moeten focussen en geven jouw een objectief instrument om hun presteren inzichtelijk te maken.

Financiën

Voor de hand liggende kengetallen zijn natuurlijk de omzet, de bruto winst en de omzet per klantgroep of diersoort. Met meer gedetailleerde financiële kengetallen als Moving Annual Totals (MAT) krijg je veel meer inzicht en verhoog je de grip op je praktijk enorm, waardoor je in staat zult zijn om op korte termijn in te grijpen als dat nodig is.

Het Grip dashboard is opgebouwd rondom deze 4 aandachtsgebieden, zodat alle aspecten van je praktijkvoering inzichtelijk worden. Kennis van cijfers vergroot je inzicht, maar zullen nog niet automatisch tot actie leiden. Daarom wordt het Grip dashboard indien gewenst aangevuld met coaching en training.

Grip coaching en training

In een maandelijks coachingsgesprek, met een kleine vaste groep praktijken een cyclus van managementtrainingen doorlopen of training op maat. Afhankelijk van je wensen hebben we verschillende mogelijkheden om je kennis en inzicht te vergroten. Kennis die je nodig hebt om constructief met de gegevens uit je dashboard aan de slag te gaan. Welke vorm je ook kiest, ook de training en caching is opgebouwd rondom de 4 “praktijk”perspectieven, zodat alle aspecten van je praktijk gedurende het traject aan bod komen.

Vooruitkijken

Kennis van kengetallen zal je helpen grip op je praktijk te krijgen, maar het gaat pas echt comfortabel voelen als je ook voor ogen hebt waarnaar je onderweg bent. We zullen je daarom ook helpen om vooruit te kijken, door kritisch met je over je doelstellingen te praten en die te vertalen naar targets. Die targets zetten we vervolgens weer in je Grip dashboard zodat je steeds weet waar je staat ten opzichte van de plannen die je gemaakt hebt.

Grip op je praktijk = Grip op je toekomst

Geïnteresseerd geraakt in Grip? Kijk dan eens op www.gripopjepraktijk.nl of neem contact op om de mogelijkheden persoonlijk te bespreken.

Deel deze blog met anderen!