Grip Masterclasses GD en Paard starten sep. 2020

Herkenbaar? Dat je genoeg mogelijkheden ziet om de praktijk te verbeteren, maar niet goed weet waar te beginnen? Dat je weet dat je meer aan management en marketing moet doen, maar je afvraagt hoe? Dat je een heel goed team hebt, maar er nog niet uithaalt wat erin zit? Om over de beschikbare tijd om hiermee aan de slag te gaan nog maar te zwijgen? Dan is de Grip masterclass iets voor jou!

De Nederlandse opleiding tot dierenarts hoort tot de besten in de wereld, dus met de kwaliteit van de veterinaire zorg zit het wel goed. Er is echter tijdens de opleiding weinig aandacht voor ondernemerschap en praktijkmanagement, terwijl kennis hiervan essentieel is om goed een praktijk te kunnen runnen. In de meeste praktijken wordt hard gewerkt, maar helaas staan de omzet en het rendement niet altijd in verhouding tot de geleverde arbeid. Regelmatig gaat het harde werken ten koste van de arbeidsvreugde van praktijkeigenaar of medewerkers. Met de juiste kennis en beter inzicht in de processen in je praktijk kan je hier verandering in brengen. Alle instrumenten die je daarvoor nodig hebt, krijg je tijdens de tweejarige ‘Grip op je praktijk masterclass’.

In deze geaccrediteerde opleiding over veterinair ondernemerschap en praktijkmanagement ga je, stap voor stap en onder deskundige begeleiding van jouw digiRedo praktijkcoach, aan de slag om het management en de resultaten van je praktijk te verbeteren. Om de maand kom je bij elkaar, met een vaste groep van maximaal 10 dierenartspraktijken, voor een ééndaagse training. In deze trainingen worden alle aspecten van veterinair praktijkmanagement behandeld.

Omdat het in de huidige markt belangrijk is onderscheidend te zijn, begint het traject met sessies over missie/visie en identiteit. Vervolgens wordt stil gestaan bij het bepalen van je doelstellingen, die echt niet alleen over groeipercentages hoeven te gaan en het bepalen van de strategie om de doelstellingen te halen. Omdat je team het allerbelangrijkst is om je doelstellingen te halen, gaan er 4 sessies over leiderschap, communicatie en gedrag en personeelsmanagement. Natuurlijk staan ook onderwerpen als marketing en financieel management op de agenda. Met praktische vervolgopdrachten breng je het geleerde direct in praktijk brengen en wordt ook de rest van je team betrokken.

Alle sessies van de Masterclass worden begeleid door digiRedo, in samenwerking met externe deskundigen, om de hoge kwaliteit en de praktische toepasbaarheid te waarborgen. Tijdens het gehele traject monitoren we de prestaties van je praktijk via kengetallen met behulp van het ‘Grip op je praktijk dashboard’. Met je eigen Grip coach bespreek je tijdens het maandelijkse begeleidingsgesprek de ontwikkelingen in jouw praktijk in detail.

De 12 modules van de Grip masterclass:

1 Missie, Visie
en Identiteit
Wie ben je als praktijk? Wat wil je worden? En hoe ga je dat vorm geven?
2 Doelen,
plannen en budgetteren
Stel je lange termijn doelstellingen vast en vertaal dit naar een concreet plan voor het komende jaar. Welke investeringen zijn nodig?  Welke KPI’s ga je meten om je voortgang te monitoren?
3 Time management Leer je tijd beter indelen waardoor er ruimte ontstaat om te ‘werken aan de praktijk’ in plaats van ‘rennen in de praktijk’
4 Marketing I Welke klanten wil je aanspreken, wat wil je dat ze met je gaan doen en hoe zet je ze aan tot actie? Dat is marketing. We behandelen de theorie en bespreken welke instrumenten je kunt ontwikkelen voor de praktijk.
5 Succesvol Team (DISC) Welke gedragsstijlen heb je in je team en hoe kan je de verschillen tussen mensen benutten om een goed functionerend team neer te zetten?
6 Leiderschap Ontdek je persoonlijke leiderschapsstijl en leer deze effectief in te zetten om inspirerend en motiverend leiding te geven aan jouw team.
7 Buitendag Tijdens onze buitendag ervaar je de kracht van effectief samenwerken.
8 Financiën Kennis van financiën is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. We starten bij de basis en werken toe naar kostprijsberekeningen en een lange termijn kostenplanning.
9 Praktisch     personeels-
management
Haal je met modern personeelsmanagement meer uit je team. Samen werken we naar meer dan tevreden medewerkers en een optimaal functionerend team.
10 Klant-
beleving en
Service
De klant is op zoek naar de beste service en klantbeleving. Hoe vertaal je dat naar jouw praktijk en je eigen identiteit? Hoe draag je dat met je team uit? En wat wil de klant?
11 Marketing II Hoe ontwikkel je doelgerichte marketing campagnes, gericht op een specifiek klant-segment of patient-groep? Hoe meet je het succes van deze campagnes?
12 Business Development & Innovatie Hoe ziet de toekomst van je praktijk eruit? Hoe kan je blijven vernieuwen? Ontwikkel nieuwe diensten en producten die inspelen op de veranderende behoeftes van je klanten.

Een aantal praktijken staat te popelen om met de masterclass te starten, maar daarvoor moeten eerst alle laatste stoeltjes gevuld worden. Dus wil jij ook aan de slag met je praktijk? Zorg dan dat je snel één van de beschikbare stoeltjes voor jezelf reserveert.

Ben je de eigenaar van, of werk je in, een paardenpraktijk? Na de zomer starten we ook met een Grip Paard masterclass. Meld je nu alvast aan, als je verzekerd wilt zijn van een plek.

Meer informatie over deze masterclass en het Grip op je Praktijk begeleidingstraject vind je op www.gripopjepraktijk.nl. Wil je liever persoonlijk met ons bespreken wat dit traject voor jou en jouw praktijk kan betekenen, neem dan contact op met Gerco Bosch (gerco@digiredo.nl of 06-83448547). Je kunt je natuurlijk ook direct aanmelden via info@digiredo.nl.

Share this Post!

About the Author : Gerco Bosch


0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.