Ken je praktijk van binnen en van buiten…

sKen geeft je een compleet inzicht in je praktijk. sKen kijkt naar de prestatie van je praktijk als geheel en analyseert deze aan de hand diverse kenmerken, zoals je digitale aanwezigheid, je presentatie als praktijk, de feedback van je team, de demografie én tevredenheid van je klanten, aangevuld met onze eigen persoonlijke observaties. Je krijgt een rapport, waarin we eerlijk en realistisch aangeven waar je sterke en zwakke punten liggen, met daarbij een concreet actieplan. Uiteraard kunnen we je verder helpen met de uitvoering van deze actiepunten.

Prijs: sKen is maatwerk
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken

  • Date: 2015-10-06
  • Client: testClient
  • Skills: skills
  • Tags: brochure